แทงบอล กระผมยังขัดสนการประดิษฐ์เกมที่ถูกใจ

หลักเกณฑ์ แทงบอล ของเอเชียเมื่อเปรียบกับทวีปอื่นๆ แล้ว ยังถือว่าต่ำต้อยกว่าเขาครับ แต่ในบางประเทศ เพียง ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นั่นถือว่าอยู่ในชั้นที่ดีของแผ่นดินเลยละครับ แต่อย่างประเทศไทยของดีฉันนั้น คงยังอีกยาวนานด้วยครับ กว่าจะก้าวตามเมืองที่ขยายทางด้านฟุตบอลแล้วไปได้ น่าฟังเรายังขาดการรังสรรค์เกมที่สัต แทงบอล ยังยังมีเรื่องของสรีระที่เบี่ยงเบนจากชาวทวีปยุโรป

เช่นนี้เนื่องแต่คนเอเชียเราตัวเอียด พร้อมด้วยมีสมรรถนะไม่มากพอ วิ่งสู้เขาไม่ได้ ยังไม่ทำเป็นแย่งบอลมาให้ได้โศภิตพอ ผู้ฝึกสอนที่ทำการสอนสั่งส่วนมากก็ไม่ฝีมือดีเท่าทุนกับต่างชาติ จำนวนมากนั้น จะเน้นไปทางธุรกิจเสียมากกว่า เลยทำให้เอเชียเรายังพัฒนาฝีไม้ลายมือในด้านนี้ได้ไม่โศภิตพอ ยังไม่เทียมกับ แทงบอล ต่างประเทศ อีกทั้งยังคงพร่องการดันอย่างยืนหยัดอยู่ยืด

Leave a Reply